Het hoog gevoelige kind

hoog gevoelig kindHet is alsof ik hele lange antennes aan mijn oren heb”, Ella 7 jaar.

Er zijn veel begrippen in omloop als het gaat om hoog gevoeligheid bij kinderen. Soms verwart het ouders wel eens en krijg ik de vraag ‘is mijn kind hooggevoelig of heb ik een nieuwetijdskind’, ‘is een nieuwetijdskind voor het eerst op aarde en is het daarom zo gevoelig’? ‘Wat is het verschil tussen Indigokinderen, Kristalkinderen, Sterrenkinderen en Regenboogkinderen? ‘ Allemaal vragen die logisch zijn gezien de veelheid aan informatie die op internet te vinden is. Ik kies ervoor geen verschillende benamingen te geven maar te spreken over multi-dimensionaliteit, omdat ik je dan beter uit kan leggen wat de kinderen van deze tijd ons willen vertellen en wat ze nodig hebben. Ik hoop dat onderstaand verhaal jou kan helpen om inzicht te krijgen over de fantastische tijd waar we samen inzitten en de belangrijke rol van de kinderen op aarde. Dit verhaal gaat over ons allemaal.

Multi-dimensionaliteit

Wat wij leren over dimensies op school gaat over de 1e, 2e en 3e dimensie, bijvoorbeeld een lijn (eendimensionaal), plat vlak (tweedimensionaal) en een kubus (driedimensionaal). Het aspect tijd wordt ook wel de vierde dimensie genoemd, maar dan houdt het ook echt op met de kennis die we als kind leren over deze materie. We worden onderwezen over de meetbare dimensies,  die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Een ander aspect wat we leren is dat een kind geboren wordt en niks ‘weet’, het moet alles leren. Van ouders wordt verwacht dat ze de kinderen opvoeden  en als het vier jaar is móet het naar school om dát te leren wat anderen hebben bedacht. Dit hebben we met z’n allen honderden jaren klakkeloos gevolgd, op hier en daar een tegendraadse rebel na. Wat we nu zien gebeuren is dat  langzaam de fundering onder deze oude overtuigingen en vastgeroeste patronen aan het wegzakken is.
De kinderen van deze tijd laten ons zien dat we ‘wetend’ worden geboren, dat we compleet zijn, dat we alleen maar hoeven te ZIJN. De kinderen van deze tijd voelen en weten dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, mensen, planten, dieren, we zijn EEN. En dat is een dimensie, namelijk de vijfde dimensie (leven vanuit ons hart), die wij ons weer mogen herinneren. Onze kinderen hebben verbinding met deze dimensie en zien geen afgescheidenheid tussen jou en mij. Zij voelen die verbinding en de EENheid terwijl nog zoveel mensen om ons heen vastzitten in de derde dimensie van controle en heers. Kun je je voorstellen dat je als nieuwetijdskind in een klas zit met een juf die ervan overtuigd is dat de leerdoelen gehaald moeten zijn aan het eind van het schooljaar?  En dat jij alleen maar behoefte hebt om te lachen, te spelen, te ontdekken en de juffrouw gelukkig te zien? Want dat is wat jou drijft: onvoorwaardelijke liefde en de oneindige ontdekkingsdrang om het leven in al haar facetten te ervaren OP JOUW EIGEN-WIJZE MANIER. Wauw wat een intrinsieke motivatie! Het komt helemaal goed met dit kind… als we haar (willen) zien wie ze werkelijk is en haar alle ruimte bieden om dit avontuur op haar EIGENWIJZE manier te ervaren en te beleven.

wordt vervolgd……