Begeleiden van hoog gevoelige kinderen – dagtraining voor de professional

“Kijk in mijn ogen en zie de nieuwe aarde. Ik vraag jou om deze samen met mij te scheppen.”nieuwekinderen9823443-299x160 (1)

Dit is een ééndaagse individuele basistraining voor coaches, therapeuten en psychologen die in de jeugdzorg werkzaam zijn of een eigen praktijk hebben. Ook voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs is deze training zeer aan te raden.

Hoog gevoelige-begaafde kinderen en jongeren vragen een andere begeleiding dan de methodieken en interventies die in de (reguliere) zorg en onderwijs aangeboden worden. In de begeleiding van deze kinderen staat de relatie tussen jou en het kind centraal. Een onvoorwaardelijke en open houding lijkt vanzelfsprekend maar in de praktijk zien we nog vaak dat ‘out of the box denken’, de overgave aan het proces in relatie tot het kind en echt onvoorwaardelijk kunnen en durven zijn niet altijd even makkelijk is. Dat vraagt lef, creativiteit, ontvankelijkheid en de durf om je te (weer) te verwonderen over de magie van het leven.

Tijdens deze dag komt het volgende aan bod:

Dag 1:

  • kinderen van deze tijd: een stukje theorie over hoog gevoeligheid, hoogbegaafdheid, diversiteit in intelligenties
  • korte introductie over ontwikkelingsfasen gekoppeld aan het energetisch lichaam
  • angst, verdriet en boosheid
  • jouw eigen wereldbeeld als hulpverlener – reflectie op interne processen
  • authenticiteit en natuurlijk leiderschap
  • energetische oefeningen om in te zetten in het dagelijks leven (ervaren van jouw eigen lichaamsenergie)
  • aansluiten bij-  en volgen van een kind: interventies beleven vanuit de verschillende zintuigen (visueel, auditief, kinesthetisch, smaak en geur)
  • persoonlijke afsluiting

Prijs voor deze individuele dagtraining is € 275,-exclusief 21% btw
Thee, koffie en versnaperingen aanwezig. Lunch svp zelf mee nemen.

Onze kinderen vragen ons om ons hart volledig te openen en met de stroom mee te varen, ons over te geven aan het leven, te spelen en groots te dromen.

Bewaren