Uit je hoofd in je lijf voor jongeren

In samenwerking met het HB Expertisecentrum in Roermond heb ik een Mindfulnesstraining ontwikkeld, die samen of los van individuele begeleiding gegeven kan worden. Deze training voorziet in een behoefte van jongeren vanaf 15 jaar die last hebben van-  of problemen ervaren op het gebied van: faalangst, druk hoofd, onrust, spanning, langdurige stress, slaapproblemen etc.

Deze training helpt jongeren om weer thuis te komen bij zichzelf, inzicht te krijgen in hun innerlijke processen, tot innerlijke rust te komen of hun plek in de wereld leren begrijpen.


Wat doen we in deze training:

Psycho-educatie over wat stress precies is en hoe dat werkt in het lichaam. We maken gebruik van technieken uit de mindfullnes, NLP en ACT (Acceptance and Commitment Theory) en Live the Connection.

Bewust worden van gedachten en bijbehorende gevoelens/emoties
Bewust waarnemen van de gedachtes en gevoelens
Bewust waarnemen waar de gevoelens/emoties voelbaar zijn in het lichaam

Lichaamsbewustzijn ontwikkelen
Lichaam en geest/mind meer in verbinding
Wat is van mij en wat is van de ander
Grenzen kunnen voelen

Verschillende delen van jezelf herkennen en erkennen
Wat laten ze zien in gedrag. Is dit wie jij bent?
Wat hebben die delen nodig? Welke behoeftes liggen eronder?
Welke waardes vind jij belangrijk in je leven?

Leren om uit de identificatie te gaan met gedachtes
Het leren en begrijpen om vanuit verschillende posities te kijken

Verder zijn er in de training spelelementen ingebouwd, is er ruimte om te filosoferen en te bewegen
Elke deelnemer krijgt een schrijfboekje om voor jezelf dingen op te schrijven of te tekenen.

De training in grote lijnen:

10 bijeenkomsten van 1,5 uur. Deze bijeenkomsten zijn in principe wekelijks (muv feestdagen en vakanties.)
1 terugkombijeenkomst van 1,5 uur 4 weken na afloop van de training
Groepsgrootte minimaal 6 en maximaal 8 personen
De training heeft een vaste structuur met daarbinnen alle ruimte voor persoonlijke inbreng

Resultaat:

De jongere:
– heeft handvatten en tools om bij zichzelf te blijven in een situatie waarin hij of zij getriggerd wordt
– is in staat om vanuit een nieuwe positie te kijken naar en kan de regie houden in een ‘moeilijke situatie’
– ontwikkelt meer zelfbewustzijn waardoor hij of zij makkelijke keuzes kan maken die goed voelen
– kan meer vreugde ervaren, is zelfverzekerder over het eigen kunnen en ‘zijn’, is zelfverzekerder in relatie met de omgeving

Algemeen

De training kan een advies zijn vanuit een ZAT team binnen het onderwijs
De training kan een advies zijn vanuit huisartsenpraktijken en andere zorginstanties

Start trainingen:

Wekelijks vanaf:
maandag 2 september van 15.30 uur tot 17.00 uur
donderdag 5 september van 9.30 uur tot 11.00 uur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *