Mijn kind heeft geen aansluiting in de groep, hoe kan dat?

20 feb
Facebooktwittermail

“Mijn kind kan moeilijk vriendjes maken en vindt geen aansluiting in de groep, hoe komt dat toch? ” Op deze vraag kunnen natuurlijk heel veel antwoorden van toepassing zijn. Als ik echter systemisch kijk (en ik moet toegeven dat ik niet anders meer kijk), dan valt mij het volgende op. Kinderen die of moeilijk aansluiting vinden met leeftijdsgenoten plaatsen zich blijkbaar om een bepaalde (onbewuste) reden buiten de groep. Ik snap dat dit antwoord bij ouders weerstand op kan roepen. Er zijn immers zorgen en er is wellicht al vaker met de leerkracht gepraat. Soms is er ook sprake van pestgedrag, dat maakt de situatie voor het kind en de ouders vaak nog moeilijker.
Als systeemtherapeut onderzoek ik samen met de ouders waarom het kind doet wat hij/zij doet. Gedrag is immers meestal een reactie op een bepaalde situatie in het gezinssysteem van het kind. Dit kan zich onder andere uiten in de manier hoe het kind zich verbindt met andere kinderen in de klas. Een opvoedopstelling is een interventie waarbij de oorzaak van het gedrag inzichtelijk wordt en daardoor makkelijker opgelost kan worden. Wat mij in de opvoedopstellingen opvalt is dat kinderen die zich buiten de groep plaatsen vaak eenzelfde thema hebben: ‘de plek in het gezin’.  Ieder gezinslid heeft zijn eigen plek in het gezin: vader, moeder, eerste kind, tweede kind etc.. Als om welke reden dan ook de plek van het kind niet duidelijk is, dit kan zijn door echtscheiding, afwezige ouder, ziekte, verlies van een broertje of zusje of andere gebeurtenissen in het gezin, dan kan het kind ook heel moeilijk zijn of haar plek vinden in systemen buiten het gezin, zoals bijvoorbeeld de groep of klas op school. De klas is ook een systeem waar het kind zijn of haar eigen plek moet vinden. Als het kind zijn plek thuis weer volledig in kan nemen, dan zie je meestal ook een positieve verandering in de klas.

Het verhaal van Job

Job is 11 jaar en zit in groep 7. Tot en met groep 5 ging het volgens moeder redelijk goed met Job. Hij had 2 vriendjes waar hij vaker mee speelde. Afspreken gebeurde niet zo heel vaak omdat hij liever thuis was. Moeder maakte zich wel zorgen om zijn slaapgedrag. Hij vond het moeilijk om in slaap te komen, hij moest veel denken en had wel eens buikpijn. Job kon niet vertellen wat er aan de hand was. Ook de huisarts kon niks vinden. Ze keken het nog maar even aan. Nu twee jaar later maakt moeder zich weer zorgen omdat Job niet meer afspreekt, vaak somber is, nergens zin in heeft en slecht slaapt. Hij wilt niet meer naar school want daar is het saai. De leerkracht ziet dat Job niet mee doet met de groep en dat ze hem negeren maar soms ook plagen. Als vader thuis is dan is Job de eerste dag opgewekt maar de dagen erna zijn er veel conflicten tussen Job en zijn vader.  Ook zijn er vaker conflicten tussen Job en zijn jongere zusje. De ouders van Job komen voor een opvoedopstelling. Uit de opstelling komt naar voren dat moeder het soms moeilijk vindt om alleen thuis te zijn en dat Job zijn vader ook mist. Vader is piloot en is soms een hele week van huis. Als vader niet thuis is dan neemt Job (onbewust) de rol van vader over. Hij staat letterlijk op de plek van de vader in het gezin, hij wil er voor zijn moeder zijn. Als vader weer thuis is dan blijft hij tussen de ouders in staan. Dat geeft conflict tussen hem en vader. Het is belangrijk dat Job zijn plek als oudste kind weer in neemt. Aan de ouders de taak om te zorgen dat de plek van vader ook bij afwezigheid van vader blijft.

Ik begeleid de ouders hoe ze ieder hun eigen rol op hun eigen plek kunnen blijven vervullen, ook bij afwezigheid van één van de ouders. Job zal hierdoor niet de behoefte hebben om de rol van de afwezige vader in te vullen. Moeder leert om haar behoeftes uit te spreken en haar ruimte in te nemen in het gezin.
De ouders krijgen tips mee om op een opbouwend positieve manier met Job te communiceren waardoor hij wordt gesterkt in zijn eigen kracht. Job neemt steeds meer zijn eigen plek meer in. Conflicten met zijn zusje en vader worden al snel minder en hij vindt weer aansluiting in de klas.

Dit verhaal is met toestemming van Job en zijn gezin gepubliceerd. De namen heb ik op hun verzoek veranderd.

Bewaren

Bewaren

Facebooktwittermail

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.