HSP en multi-dimensionaliteit

Zonder te willen labelen heb ik er voor gekozen om een apart menu -item te wijden aan hoog gevoeligheid of hoog sensitiviteit bij kinderen en volwassenen. Mijn doel is om je te informeren en je te inspireren om gevoeligheid te zien als kracht en instrument om kennis te vergaren en tot diepere inzichten te komen over jezelf.

Zoals je leest is de titel van deze pagina HSP en multi-dimensionaliteit omdat mijns inziens de term en uitleg over hoog gevoeligheid zoals die over het algemeen wordt uitgelegd nog weinig te maken heeft  met de ware kennis over ons multidimensionale bewustzijn. Ik gebruik in de titel nog wel bewust de afkorting HSP (High Sensitive Person) omdat veel mensen op deze term zoeken op internet.

 

Bewaren