Visie en missie

Mijn visie

Een gezond en gelukkig leven in overvloed is het geboorterecht van ieder mens en dier op aarde. De herinnering aan dit geboorterecht, deze ‘staat van Zijn en  Eenheid met Al wat Is’,  zit diep verankerd in ons fysieke, emotionele, mentale en energetische systeem.  Door allerlei omstandigheden in ons aardse bestaan zijn wij hiervan steeds verder weggeraakt, althans dat denken we. Ons mentale systeem (het denken) heeft er een ander ‘geloof’ overheen gelegd; het geloof van af-gescheidenheid, tekort, niet goed genoeg zijn, hard moeten werken etc. Deze overtuigingen erven we vaak van onze voorouders, maar zitten ook geclusterd in het eeuwenoude collectieve denkveld van de mens. Deze negatieve denkpatronen hebben een enorme invloed op ons gevoelsleven, hoe we het leven ervaren, onze fysieke gesteldheid en onze energiehuishouding. Stress is in onze maatschappij ziekmaker nummer 1 ! Wat zou er gebeuren als we weer zouden focussen op gezondheid, geluk en overvloed? Als we negativiteit in ons leven kunnen scheppen dan kunnen we toch ook vreugde en plezier creëren? Ieder mens is in staat om zich weer te verbinden met zijn of haar werkelijke aard om vandaaruit het leven weer vol te kunnen leven, gezond, gelukkig en in overvloed. En wat betekent dit voor onze kinderen? Hoe gelukkig zullen zij zijn als hun ouders, familie en leerkrachten gaan staan voor wie ze werkelijk zijn! Iedereen is de schepper van zijn eigen werkelijkheid, elke minuut.

Mijn missie

Het is mijn missie om mensen weer in contact te brengen met hun werkelijke aard zodat ze op alle vlakken: persoonlijk, gezin, relatie en werk weer in balans komen en hun meesterschap leven, het leven scheppen dat ze wensen diep vanuit hun hart.  Eén van de onze taken is om heel goed naar de kinderen te luisteren, zij hebben vaak minder last van het collectief bewustzijn dat ons ‘slapend’ houdt. Onze kinderen zijn wijs. Ik leer ouders en leerkrachten om naar hun boodschappen te luisteren. Kinderen spreken de taal van het hart en die taal zijn wij (soms) vergeten. Grote mensen spreken meer de taal van het hoofd. Luister naar wat onze kinderen je te vertellen hebben, zij weten precies waar jouw pijn en jouw kracht zit!
Een mens die in zijn authentieke kracht staat en dit uitdraagt, creëert voor zijn of haar omgeving een positief energieveld en kan andere mensen bekrachtigen. Gezondheid, geluk en overvloed verspreid zich als een olievlek en zal uiteindelijk een omslagpunt bereiken. Dit omslagpunt betekent de terugkeer van het eenheidsbewustzijn. Dan is er geen ziekte en verval meer, dan is er alleen nog maar Liefde. Ik ben dankbaar dat ik mag bijdragen aan dit proces. We leven in een hele bijzondere tijd……ook jij mag jouw kracht en unieke taak weer oppakken, jij bent nodig om dit mee te creëren! Voel je welkom.