Voor doorverwijzers

Voor huisartsen, Centrum voor Jeugd en Gezin, onderwijs- en zorgprofessionals:

Ik heb de mogelijkheid om onder tijdelijke contractbasis te werken of via een persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de jeugdwet via de gemeente waarin het kind staat ingeschreven. Dit geldt voor kinderen tot 18 jaar.

Bewaren