Energetische stoelen

In mijn praktijk nemen de energetische stoelen van Monique Timmers een zeer belangrijke plaats in tijdens de behandelingen. Vanaf het moment dat Monique de Urim-Code in de wereld zette in 2012 was ik meteen enthousiast en zeer verrast door de werking van deze stoel. Een paar jaar later vonden de Bron-Code, de Kinder-Urim en de Thummin-Code ook de weg naar mijn praktijk.

Elke stoel heeft zijn eigen lichtmatrix en hierdoor een eigen unieke werking. De getal-licht-symboolcodes die in de stoelen zijn verwerkt zijn van een dermate hoge frequentie en lichtintelligentie waardoor ververvormingen in het systeem van de mens, die als ernstige onbalans ervaren kunnen worden, geharmoniseerd worden. Alle informatie over de universele blauwdruk van elk mens is beschikbaar in het celgeheugen en zal door de lichtmatrix worden geactiveerd.  Ik werk altijd samen met de lichtintelligentie van de stoelen en stem af op het hoogst mogelijk haalbare.

Urim-Code:

Steeds meer mensen weten dat in ons een intelligent bewustzijn werkzaam is met een onbeperkt vermogen. Dit bewustzijn zorgt voor ons. Het is helend van aard.

De Lichtmatrix van de Urim-Code, een matrix van Levend Licht, bewerkstelligt dat dit bewustzijn veel beter kan functioneren en weer de verbinding kan maken met je goddelijke blauwdruk, de plek waar je volledig HEEL en in EENHEID bent. Je kunt in de Urim-Code met volledige aandacht dit intelligente bewustzijn specifieke opdrachten geven. Hierdoor kan op een moeiteloze manier genezing en herstel plaatsvinden door het reorganiserend vermogen van de cellen en de nieuwe genen die worden aangemaakt. Dan weten we weer wie we zijn; waarlijke scheppers.

Met de Urim-Code:

  • schonen we de chakra’s op en synchroniseren deze met de frequentie van de corresponderende dimensies.
  • Harmoniseren we de elementen aarde, water, vuur, lucht en aether
  • Harmoniseren we organen met speciale orgaancodes
  • Helen we zieleconflicten die nog in het geheugen van de ziel liggen opgeslagen en nog voor blokkades zorgen in het huidig leven
  • Etc….

 

 

 

Bron-Code:

De Bron-Code is ontworpen om specifieke programma’s, herinneringen en conditioneringen te wissen die je vasthouden in een verkeerde realiteit omtrent wie je werkelijk bent. Deze werkelijkheden, die in feite zelfontworpen of aangenomen illusies zijn, lijken heel echt en kunnen erg belastend werken op je totale zijn. 

Met de Bron-Code:

  • Activeren we de aarde- en zielestraal voor een juiste balans tussen lichaam en geest; vrouwelijke- en mannelijke energie (verbinding met God-moeder en God-vader) waardoor een uitstralende energie ontstaat, van binnen naar buiten toe.
  • Schonen we belastende informatie op (met name uit het mentale veld – aannames, overtuigingen, conditioneringen) uit het huidig leven, vorige levens en voorouder-lijnen


Thummin-Code

De Thummim-Code is een baanbrekende, eenvoudige en allesomvattende methode van transformatie en heling, gebaseerd op het groeiende bewustzijn in deze nieuwe tijd.

Het is een bijzondere, Energetische Stoel die zo is gemaakt dat er een bundeling van energie ontstaat, een zogenaamde krachtplek. Door zitting te nemen in de Thummim-Code wordt een persoon “aangeraakt” en vindt er een uitwisseling/transformatie plaats op een moeiteloze manier. Voor de meeste mensen is deze uitwisseling van energie goed voelbaar.

De Thummim-Code is vergelijkbaar met een krachtplek. Krachtplekken zijn plekken op aarde waar de energie sterker is door bundeling. Veel oude bijzondere gebouwen zijn (vooral in vroegere tijden toen deze kennis nog voorhanden was) gebouwd op krachtplekken. Op zo’n plek kunnen mensen zich laven, verruimt het bewustzijn zich, wordt hun energie opgeladen en vindt heling plaats.

Ieder mens heeft het diepe verlangen om zich goed en vitaal te voelen.  Soms eisen stress, werkdruk, klachten, blokkades en spanningen echter hun tol, zij veroorzaken blokkades in ons energiesysteem.

Door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat wij onze linker hersenhelft (ratio) veel meer gebruiken dan onze rechter hersenhelft (intuïtie), dit geeft stagnaties tussen denken en voelen. De Thummim-Code verbindt beide hersenhelften waardoor het denken geleid kan gaan worden door een diep innerlijk weten, intuïtie.