Opvoedopstellingen

Als een opvoedvraagstuk ondanks alle praktische acties, de beste wil van de wereld en alle ouderlijke liefde, blijft voortbestaan, dan kan het zijn dat er iets speelt in de onderliggende dynamiek in het gezin. Opvoedopstellingen zijn een veilige en integere manier om in die onderlaag op onderzoek uit te gaan, de laag waar we niet komen via ‘het denken’.

Het is mijn specialiteit om juist op deze onderlaag met jou als ouder te werken, en via jou met en voor je kind. Kinderen komen dus niet mee voor een opvoedopstelling.

Als gebondenheid een verbondenheid wordt tussen ouder en kind dan kom je als opvoeder pas echt steunend achter je kind te staan. Opvoeden wordt moeiteloos. 

1. De eerste stap die we nemen is om te kijken wat er  in de onderliggende dynamiek speelt in het opvoedvraagstuk, de relatie tussen jou en je kind.

We doen dit via een ‘opvoedopstelling’.
Via jou als ouder kijken we naar wat er voor jou en voor je kind op een diepere laag speelt. Zo weten we wat jij nodig hebt en wat je kind nodig heeft.

Met behulp van vloertegels, in verschillend kleuren en maten, leg jij al je gezinsleden neer op de grond en je neemt je eigen plaats in; zo sta je letterlijk in de dynamiek van je gezin. Je voelt precies hoe de verhoudingen zijn, naar je kind(eren), naar je man en wat daarin speelt t.a.v. de opvoedvraag.
Hoe je dit neerlegt zegt meer over een dieper innerlijk beeld dan je met je denken zou kunnen bedenken. Het is een andere waarheid die je ook leeft in je gezin. Dit innerlijk beeld spreekt meer dan duizend woorden. Je herkent het en de puzzelstukjes vallen op zijn plaats; je begrijpt nu waar je zoektocht eigenlijk mee te maken heeft. Bijvoorbeeld, wat maakt jou of je kind nu zo boos, of waarom is het zo moeilijk om grenzen aan te houden.

Als we dan weten hoe het precies in elkaar steekt kunnen we ook stappen nemen richting de oplossing. Deze oplossingen zijn fundamenteel en blijvend.
De  veranderingen die ontstaan hebben een ‘domino effect’ op het gedrag van je kind.
En voor jou: opvoeden wordt ontspannen!

De relatie tussen ouder en kind krijgt vruchtbare grond waarop met alle kennis verder gebouwd kan worden en dan ook stand houdt.

Het is gebleken dat via deze methodiek duidelijk wordt of grote gebeurtenissen die in jouw familiegeschiedenis hebben plaatsgevonden nog steeds belastend zijn voor jou en/of voor je kinderen. Iedere ouder heeft een eigen familie geschiedenis en zal dus een ander, persoonlijk beeld laten zien vanuit de eigen perceptie.

2. Communiceren is vakmanschap.

Als er vruchtbare aarde is gekomen in de relatie ouder – kind door middel van een individuele opvoedopstelling, kan het aan de orde zijn om naar communicatie patronen te kijken. Leer in een paar privé sessies om uitstekend te communiceren met je kind.
Je gaat met je partner thuis  aan de slag aan de hand van praktische opdrachten en ziet direct het resultaat  in jullie eigen situatie binnen je gezin. Hierbij maak ik gebruik van de methode ‘fluisterkind’ om mee te ‘luisteren’ met jouw kind als het gaat om zijn/haar behoeftes op het gebied van verbindende communicatie.

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.
Werkt het niet wat je tot nu toe hebt gedaan, leer nu iets anders dat werkt.

De voordelen van een opvoedopstelling zijn legio:

  • Ik werk alleen en via jou (of je partner) aan het opvoedvraagstuk. Je kind komt niet mee naar de sessie en je hoeft hem/haar dus niet met therapie te belasten.
    Alleen als het (wat oudere) kind zelf een vraag heeft, kan deze vanuit het eigen perspectief en de eigen behoefte een opstelling doen (bijvoorbeeld bij pesten)
  • De opvoedopstelling maakt de onderliggende dynamiek in je gezins- en gehele familiesysteem eenvoudig zichtbaar en vooral voelbaar. Hieruit vloeit als vanzelf een praktische en ook definitieve oplossing voort.
  • Jij, je partner en jullie kinderen komen letterlijk weer in een goede, gezonde verhouding tot elkaar te staan. Jullie zullen niet langer vanuit een belasting gebonden zijn aan elkaar, maar in vrijheid en liefde verbonden zijn met elkaar.
  • Een opvoedopstelling kun je ook preventief inzetten. Denk bijvoorbeeld aan echtscheidingssituaties, waarbij je je kinderen zo min mogelijk wilt belasten.