Het Krachthuis

Voor volwassenen

Je bent niet jouw gedachten, jouw emoties of het werk wat je doet. Je bent veel meer dan dat. 

Vanaf het moment van onze conceptie, worden we door onze omgeving (ouders, school, relaties) gespiegeld. Dit is een natuurlijk proces om op te groeien tot autonome krachtige mensen. Maar als die omgeving ons kind onvoldoende geeft wat we nodig hebben dan gaan we dat compenseren.

We zoeken de waarheid buiten onszelf.
We zijn ontzettend goed om ons in situaties aan te passen en te reageren vanuit een schijnbaar onverzadigbare behoefte aan liefde en bevestiging. En omdat we ons aanpassen en bevestiging zoeken buiten onszelf, vergeten we wie we werkelijk zijn en wat de bron van ons bestaan is. We gaan ons hechten aan onwaarheden over onszelf en creëren op die manier een pseudo-zelf waar we ons mee gaan identificeren.

Dat we vervolgens niet meer lekker in ons vel zitten is vaak een logisch vervolg. Spanning op het werk of in de relatie, slecht kunnen ontspannen, veelvuldig moe, emotioneel, slecht slapen of moeilijk in slaap komen en onverklaarbare fysieke klachten komen veelvuldig voor als je niet meer in balans bent. We hebben dan de neiging om te denken dat deze klachten bij ons horen en dat ze vanzelf weer over gaan. Het is belangrijk om je te beseffen dat lichamelijke klachten vaak symptomen zijn van onderliggende disbalans  op emotioneel, fysiek, mentaal en energetisch vlak. De disbalans veroorzaakt blokkades waardoor energie niet meer goed door het lichaam kan stromen. Een goede doorstroming is nodig om het lichaam gezond te houden, op alle lagen.

Terug naar jouw eigen authentieke kracht

De begeleiding en Ur-therapie  is er op gericht dat je (weer) in contact komt met jouw eigen authentieke IK en je herinnert wie je werkelijk bent. Je hoeft de bevestiging niet meer buiten je zelf te halen, je weet en voelt dat het goed is. Cliënten ervaren meer levensvreugde, staan dichter bij zichzelf, kunnen beter grenzen aangeven, hebben vaak minder fysieke klachten, kunnen beter omgaan met hoge gevoeligheid, vinden hun passie en hebben meer vertrouwen in zichzelf.

Wil je weer vreugdevol in het leven staan,  liefdevol naar jezelf kunnen kijken, meer rust in je hoofd. Wil jij ook weer jouw eigen kracht ontdekken en leven in liefde en in verbinding met jezelf en de mensen om je heen. Ik gun het je! Gun jezelf die vreugde en bel voor een afspraak.