Welkom bij het Krachthuis

Praktijk voor Ur-therapie en psychosociale begeleiding

Ik bied psychosociale, energetische begeleiding en Ur-therapie voor volwassenen, jongeren en kinderen.

Tijdens de begeleiding en therapie ligt de focus op het harmoniseren van de disbalans in de fysieke, mentale, emotionele en energetische lagen. Blokkades maken plaats voor ruimte en stroming en het zelfherstellend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd.

‘Mens ken uzelf’ is in mijn aanpak een belangrijk uitgangspunt. Deze woorden die onder andere zijn toegeschreven aan de filosoof Socrates nodigen ons uit om onze persoonlijkheid (of valse zelf) te onderscheiden van ons ware zelf.

Je wordt uitgenodigd om bewust te worden van jouw realiteit die je zelf schept met je gedachtes, elke minuut weer. Op alle lagen kan worden geheeld, zodat je weer in balans komt en je ware zelf weer ont-moet.  Juist NU in deze tijd hard nodig!

Voor jongeren en kinderen met levensvragen is het belangrijk dat ze gehoord en gekend worden. De kinderen van nu kunnen diepe vragen hebben over het leven en de dood, de sterren, planeten,  de wereld, andere levensvormen of relaties. Voel je welkom, ook als ouders.

Voor volwassenen

We are all God, pretending to be humans’ – Steve Rother

Je bent niet jouw gedachten, jouw emoties of het werk wat je doet. Je bent veel meer dan dat. 

Vanaf het moment van onze conceptie, worden we door onze omgeving (ouders, school, relaties) gespiegeld. Dit is een natuurlijk proces om op te groeien tot autonome krachtige mensen. Maar als die omgeving ons kind onvoldoende geeft wat we nodig hebben dan gaan we dat compenseren.

Voor jongeren

De jongeren en adolescenten die ik ontmoet voelen zich vaak niet begrepen. Er kan van alles spelen op het gebied van vriendschap, seksualiteit, spiritualiteit, relatie met ouders, school, geld, drugs.  Voor een jongere kan een, in onze ogen klein ding, als veel en stressvol worden ervaren. Benoemen wat er precies aan de hand is en het delen met ouders, docent en/of vrienden is niet altijd vanzelfsprekend.  Soms kan een gesprek met iemand al een oplossing bieden, soms is er meer nodig.

Als het communiceren in het gezin moeizaam verloopt….
Jongeren lijken af en toe ‘moeilijk’ en ‘luisteren slecht’ in onze ogen. Dit kan ook waar zijn, maar dat wilt niet zeggen dat er meteen een probleem hoeft te zijn. Als je elkaar beter begrijpt in het proces van loskomen en met elkaar in contact blijft dan kan het zoveel makkelijk en leuker zijn! 

Voor kinderen

Als ouder wil je altijd het beste voor je kind. Je wilt dat jouw kind gelukkig en gezond is. Je gunt het kind fijne vriendschappen en dat het makkelijk kan leren. Elke ouder zal op zijn eigen manier het kind hierin (willen) ondersteunen om dit te bereiken.

En toch loopt het niet altijd zo soepel zoals hierboven beschreven. Soms zien we gedrag van onze kinderen waar we ons zorgen over maken of moeilijk mee om kunnen gaan. Bijvoorbeeld het uiten van extreme boosheid, dwanghandelingen of tics, bedplassen, game-verslaving, achteruitgang in leerprestaties, faalangstig, verdriet, overgevoelig voor pijn of geluiden, hoofdpijn, chronische buikpijnen zonder aanwijsbare oorzaak etc… Je kind kan moeilijk aangeven wat er echt aan de hand is. Dat komt omdat ze het vaak echt niet weten.  Als ouder kun je jezelf dan machteloos voelen.

Verhalen